Winkelwagen

  Volg GIKS

  Filters
  Favorieten

  Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

  Privacyverklaring GIKS


  Bedankt voor uw bezoek aan www.giks.be, www.giksmode.be, www.giks.nl, www.giksmode.nl en het lezen van onze privacyverklaring. www.giks.be, www.giksmode.be, www.giks.nl en www.giksmode.nl worden beheerd door 
  GIKS STOCK BVBA, met zetel te Schoendalestraat 54a, 8793 Waregem, België
  ingeschreven in de KBO met als ondernemingsnummer 0505.670.502.
  Deze Privacyverklaring is van toepassing voor I&S Fashion, GIKS Stock, G&G Fashion, GIKS SDW en D-fashion, allen met zetel te Schoendalestraat 54a, 8793 Waregem)
  (hierna ‘GIKS of ‘wij’)

  Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. GIKS streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Aan de hand van deze Privacyverklaring stelt GIKS zich in regel met de Belgische Privacywet en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  Deze privacyverklaring legt uit welke informatie GIKS verzamelt en verwerkt bij een bezoek op deze website of bij gebruik van onze klantenkaart bij een bezoek aan één van onze winkels. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
  Deze verklaring maakt ook deel uit van onze algemene voorwaarden en geldt voor alle gebruikers van www.giks.be, www.giksmode.be, www.giks.nl en www.giksmode.nl ongeacht of u een bestelling plaatst.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  De Persoonsgegevens die GIKS verzamelt zijn relevant, niet overbodig en verbonden aan de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen.

  Wanneer u zich registreert op onze website en/of wanneer u een klantenkaart aanvraagt, kunnen wij volgende gegevens verzamelen:
  -Naam, voornaam, e-mailadres, logingegevens, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum
  -Bezoeken aan onze winkels en historieken van uw aankopen
  Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief verzamelen wij volgende gegevens:
  -Naam, voornaam en e-mailadres

  De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen verschillen naargelang de diensten waarvan u gebruik wenst te maken.
  Wij verzamelen de persoonsgegevens steeds omdat u deze aan ons geeft.

  2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken wij die?
  Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en rechtmatige doeleinden.
  Zo verwerken wij persoonsgegevens om bestellingen te verwerken, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor statistische doeleinden:
  -Beheer van bestellingen, levering en facturatie: wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd. Behalve uw naam, adres en e-mailadres kunnen wij ook uw telefoonnummer gebruiken om u te informeren aangaande uw bestelling per SMS.
  -Marketingdoeleinden: wij kunnen uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, maar enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete voorafgaande toestemming heeft gegeven.
  -Statistische doeleinden: wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden achterhaald. Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.

  U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

  3. Marketing
  Zoals hoger aangehaald, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel en alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.
  Indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrieven, dan zal u de GIKS nieuwsbrief en e-mail marketing berichten ontvangen. U kan uw toestemming steeds intrekken, zonder motivering en gratis. Bij e-mailberichten kan dit door onderaan op de voorziene uitschrijflink te klikken. Bij marketingmateriaal per post kan dit door te mailen naar info@giks.be
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling.

  4. Doorgifte aan derden
  Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
  Om onze dienst aan u te kunnen leveren kunnen we relevante persoonsgegevens doorgeven aan vervoerders en opslagfaciliteiten die wij gebruiken.

  5. Duur van de verwerking
  GIKS houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.
  Indien u 15 jaar geen bestellingen plaatst, verwijderen wij uw klantenprofiel.

  6. Vertrouwelijkheid en beveiliging
  GIKS treft de nodige beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen waarbij in het bijzonder de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, per ongeluk dan wel onrechtmatig, wordt vermeden.
  GIKS doet er alles aan om het gebruik van haar webshop zo veilig mogelijk te maken.
  Zo zal u opmerken dat de URL bovenaan in uw browser begint met ‘https’ in plaats van ‘http:’. Dit betekent dat de veilige modus actief is.

  7. Uw rechten
  Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via info@giks.be, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
  -Recht van toegang en rectificatie:
  U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.
  -Recht van verwijdering en beperking:
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  -Recht van bezwaar:
  U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.
  U kan u ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.
  -Recht van overdraagbaarheid:
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.
  -Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 BRUSSEL
  Tel. 02/274.48.00
  Fax. 02/274.48.35
  commission@privacycommission.be

  Indien u nog vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons contact op te nemen via info@giks.be

  Om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij je door naar ons cookies.