Wedstrijdreglement communie fotowedstrijd

Wedstrijdreglement fotowedstrijd

Zoek een leuke of originele foto van jouw rakker op het feest (communie, lentefeest, als bruidskindje,….) De outfit van jouw kind komt uit de communie- en lentefeestcollectie aangekocht bij GIKS tussen 15/12/17 en 11/6/18.

De foto van jouw rakker in feestoutfit moet per e-mail doorgestuurd worden tegen uiterlijk maandagochtend 11 juni 2018 om 8u naar online@giks.be. Er komt slechts één foto per kind in aanmerking. Selecteer er dus zelf de beste uit. Laattijdige antwoorden of inzendingen komen niet meer in aanmerking.

Door deelname geeft de inzender de toestemming dat GIKS deze foto dit seizoen kan gebruiken op haar eigen social media kanalen. (Facebook en Instagram) en website en heeft de inzender dat ook nagevraagd aan de afgebeelde persoon.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen.

De bevoegde persoon bij GIKS heeft het recht foto’s die niet aan de voorwaarden voldoen te weerhouden van deelname. Een interne jury aangeduid door GIKS duidt de 4 winnaars aan. De winnaars worden op maandag 18 juni bekend gemaakt op de Facebook van GIKS en persoonlijk verwittigd. Uitslagen en beslissingen van GIKS kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. In geval van ex aequo bepaalt GIKS wie de winnaars zullen zijn.

Wat kan je winnen? De inzenders van de 4 winnende foto’s winnen een waardebon van GIKS twv. 50€.

GIKS wenst elke deelnemer veel succes!